ورود / ثبت نام | خرید اشتراک
بریکینگ بد فصل 3 - قسمت 13 Breaking Bad Season 3 - Part 13
/5
|
امتیاز
دهید
سریال | 00:47:18 دقیقه | 1394/09/25 (آمریکا)
والتر برای اینکه همسرش از او جدا نشود اعتراف میکند که تولید کننده شیشه است . بیمیلی والتر برای ادامه تولید شیشه منجر به ایجاد حواشی برایش می شود و در این اوضاع مافیایی هولناک مواد مخدر مکزیک تصمیم میگیرند انتقام قاچاقچی که توسط باجناق والتر کشته شده را بگیرند . آنها به خانه والتر میروند تا او را بکشند . اما از تصمیم خود منصرف می شوند ، ولی چرا ؟؟؟...
از طرفی هنک در حال جمع آوری مدارک برای دستگیری جسی است . جسی والتر را تهدید میکند ، چنانچه دستگیر شود والتر را به پلیس معرفی خواهد کرد ...

دیدگاه ها

مشاهده همه

فیلم های دیگر